Contact Us

ลูกค้าที่สนใจนกแก้วฟอพัส และอยากเข้ามาชมนกที่บ้าน กรุณาแจ้งวันและเวลา เพื่อนัดหมายล่วงหน้า 1-2 วันครับ

นกฟอพัส สีโคบอลต์

Visit Us

Address:

21/148 สร้อยทอง 1 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ